Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

 

Aslen Yozgat/Yerköy’lü olup 1979 Kayseri doğumlu olan Prof. Dr. Orhan HAZER temel eğitimini Kayseri’de tamamlamıştır. 2000 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olan Hazer, 2003 yılında yüksek lisans eğitimini 2008 yılında ise doktora eğitimini Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır.

 Doktora çalışmalarında Uranyum Zenginleştirme üzerine çalışan Dr. Orhan HAZER 2015 yılında Doçent unvanını almıştır. 2002 Yılında Erciyes Üniversitesine bağlı Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Hazer, 2008 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Yardımcı Doçent, 2015 yılında doçent ve 2020 yılından itibaren ise aynı bölümde Profesör olarak çalışmaktadır.

 Yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı akademik süreçte Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, birçok koordinatörlük ve Yozgat Bozok Teknopark Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası konferanslarda bildirileri ve uluslararası akademik dergilerde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Orhan HAZER, birçok yüksek lisans tezine de danışmanlık yapmıştır.

 Akademik çalışmaların ticarileşmesine önem veren ve üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen Hazer, bu alanda TÜBİTAK, KOSGEB ve BSTB projelerine imza atmış buna bağlı olarak ayrıca kendi akademik firmasını kurmuş ve alanı ile ilgili firmalara Ar-Ge hizmetleri sunmuştur.