Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  1. Dilara DEMİR, “Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
  2. Dursun KIRIŞIK, “Gıda Örneklerindeki Bazı Dioksin/Furan Ve Dioksin Benzeri Bileşiklerin Sentetik Adsorbanlarla Adsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
  3. Yasemin TURHAN, “ Karbendazim ve Klorpirifo’sun Meyve Ve Sebze Örneklerinde HPLC/FD İle Eş Zamanlı Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
  4. Kiraz GÜNGÖR “Karaçam (Pinus Nigra) ve Karaçam Bileşenlerinde Bazı Organik Asitlerin HPLC/PDA ile Eş Zamanlı Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
  5. Merve PELTEK “Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
  6. Gonca KARAYEL, “Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
  7. Perihan KARAMAN, “Uranil Baskılı Poli(Pirolobenzometakrilamid-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
  8. Murat EROĞLU, “Elektronik Atıklardaki Paladyumun İyon Baskılı Polimerle Zenginleştirilmesi Ve Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019

Yönetilen Doktora Tezleri  :

1.Arslan KARAKÖSE “Şekil Hafızalı Polimer ile Metal Adsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.