Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

E1.        O. Hazer, Ş. Kartal, Ş. Tokalıoğlu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XVIII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "PAN Yüklü Amberlite XAD-1180 ile Zenginleştirme Sonrası Bazı Metal İyonlarının FAAS ile Tayini ", 214-214 pp.,KARS, TEMMUZ, 2004. Devamı


E2.        O. Hazer, C. Soykan, Ş. Kartal, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Sentezi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi", 52-52 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007. Devamı


E3.        O. Hazer, R. Coşkun, F. Kırbıyık, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Zenginleştirmede Amidoksim Grubu İçeren PET Liflerin Kullanımı", 53-53 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007. Devamı


E4.        O. Hazer, Ş. Kartal, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Poli(Akrilamidoksim-co-(1-(2-Piridilazo)-2-Naftil-2-Metakrilat)-co-Metakrilikasit)(APM) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonuve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 151-151 pp.,ELAZIĞ, HAZİRAN, 2008. Devamı


E5.        O. Hazer, Ş. Kartal, XXII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum AdsorpsiyonunundaAmidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı", 82-82 pp.,MAĞUSA / KKTC, EKİM, 2008. Devamı


E6.        O. Hazer, V. Yılmaz, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Farmasötik Örneklerde Bulunan Bazı Metalik Elementlerin Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli AAS ile Tayini", 73-73 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009. Devamı


E7.        V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Kadmiyum, Kobalt, Bakır, Nikel ve Kurşunun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 72-72 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009. Devamı


E8.        O. Hazer, Ş. Kartal, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Baskılı Poli(Akrilamidoksim-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinilbenzen) Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 175-175 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010. Devamı


E9.        V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal , 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Cd(II) Ve Pb(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 77-77 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010. Devamı


E10.      O. Hazer, D. Demir, A. Sezkin , 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Yününün Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 121-121 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011. Devamı


E11.      O. Hazer, D. Demir, E. Erol, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Toynağının Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 120-120 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011. Devamı


E12.      O. Hazer, A. Delibaş, R. Coşkun, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Aril Amit Fonksiyonel Grup İçeren Polimerlerin Ağır Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği", 120-120 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011. Devamı


E13.      O. Hazer, D. Demir, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi", 100-100 pp.,HATAY, EYLÜL, 2012. Devamı