Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

E1

O. Hazer, Ş. Kartal, Ş. Tokalıoğlu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XVIII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "PAN Yüklü Amberlite XAD-1180 ile Zenginleştirme Sonrası Bazı Metal İyonlarının FAAS ile Tayini ", 214-214 pp.,KARS, TEMMUZ, 2004

E2

O. Hazer, C. Soykan, Ş. Kartal, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", 52-52 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007

E3

O. Hazer, R. Coşkun, F. Kırbıyık, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Zenginleştirmede Amidoksim Grubu İçeren PET Liflerin Kullanımı", 53-53 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007

E4

O. Hazer, Ş. Kartal, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Poli(Akrilamidoksim-co-(1-(2-Piridilazo)-2-Naftil-2-Metakrilat)-co-Metakrilikasit)(APM) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonuve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 151-151 pp.,ELAZIĞ, HAZİRAN, 2008

E5

O. Hazer, Ş. Kartal, XXII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonununda Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı", 82-82 pp.,MAĞUSA / KKTC, EKİM, 2008

 

E6

O. Hazer, V. Yılmaz, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Farmasötik Örneklerde Bulunan Bazı Metalik Elementlerin Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli AAS ile Tayini", 73-73 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009

E7

V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Kadmiyum, Kobalt, Bakır, Nikel ve Kurşunun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 72-72 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009

E8

O. Hazer, Ş. Kartal, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Baskılı Poli(Akrilamidoksim-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinilbenzen) Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 175-175 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010

E9

V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal , 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Cd(II) Ve Pb(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 77-77 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010

E10

O. Hazer, D. Demir, A. Sezkin , 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Yününün Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 121-121 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011

E11

O. Hazer, D. Demir, E. Erol, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Toynağının Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 120-120 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011

E12

O.Hazer, A.Delibaş, R.Coşkun, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “25. Ulusal Kimya Kongresi”,bildiri kitapçığındaki “Aril Amit Fonksiyonel Grup İçeren Polimerlerin Ağır Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği”,120-120pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011     

 

E13

O. Hazer, D. Demir, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi", 100-100 pp.,HATAY, EYLÜL, 2012

E14

O. Hazer, D. Kırışık, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Bazı Dioksin/Furan Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik Adsorbanlarla Adsorpsiyonu”,105-105 pp.,KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014      

E15

O. Hazer, M. Peltek, Y. Turhan 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Hurma(Acve) Çekirdeği Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Pb(II) Ve Cu(II) Tayini”,203-203 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014       

E16

O.Hazer, K. Güngör, M. Akkbik, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Karaçam(PinusNigra)Ve Karaçam Bileşenlerinde Bazı Organik Asitlerin HPLC İle Eşzamanlı Tayini”, 241-241 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014    

E17

O. Hazer, T. Kahraman, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Çam Kozalakları(PineaeNucisNigrum) Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Pd Zenginleştirmesi”, 292-292 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014       

E18

O. Hazer, Y. Turhan, M. Akkbik, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Karbendazim ve Klorprifos’un Meyve ve Sebze Örneklerinde HPLC/FD Simültane Tayini” 304-304 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014 

E19

O. Hazer, G. Karayel, 29.. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “29. Ulusal  Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Uranil İyon Yüzey Baskılı Doğal Polimer Sentezi Karakterizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı” 41 pp., ANKARA, EYLÜL, 2017 

E20

O. Hazer, M. Peltek, 29.. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “29. Ulusal  Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Platin İyon Baskılı Polimer sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı” 35 pp., ANKARA, EYLÜL, 2017