Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknopazar Desteği "Akıllı Polimerler ile pişik yapmayan bebek bezi" Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:0168.TP.2014.07., 2014.
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD-2013), "Akıllı Polimerler ile pişik yapmayan bebek bezi" Proje Yürütücüsü, 2014.
  3. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Proje Yürütücüsü, 2013.
  4. “Gıda Öreneklerindeki Bazı Dioksin Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik AdsorbanlarlaAdsorpsiyonu”  BAP Proje Kodu: I.F.E / 2011-52, Proje Yürütücüsü,2014.
  5. Avrupa Birliği IPA projesi, "Bölgesel İnovasyon Merkezi"  Proje Kodu:2007 TR 16 I PO 003.1.3.02,OCU PERSONEL, 2013-.
  6. TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı, 2012/11153, 2013.
  7. “Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi” BAP Projesi, Proje Kodu: I.F.F/2011-34, Proje Yürütücüsü, 2012.
  8. “Aril Amit Grubu İhtiva Eden Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ağır Metal Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: 109T044, Yardımcı Araştırmacı, 2011.
  9. “Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezleri ve Analitik Uygulamaları”,Erciyes Üniversitesi BAP Doktora Projesi, Proje Kod No: FBT 06-04, Yardımcı Araştırmacı, 2006.