Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. “Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezleri ve Analitik Uygulamaları”,Erciyes Üniversitesi BAP Doktora Projesi, Proje Kod No: FBT 06-04, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
 2. “Aril Amit Grubu İhtiva Eden Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ağır Metal Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: 109T044, Yardımcı Araştırmacı, 2011
 3. “Gıda Öreneklerindeki Bazı Dioksin Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik AdsorbanlarlaAdsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi Proje Kodu: I.F.E / 2011-52, Proje  Yürütücüsü,2011
 4. “Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: I.F.F/2011-34, Proje Yürütücüsü, 2012.
 5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD-2013), "Akıllı Polimerler ile Pişik Yapmayan Bebek Bezi" Proje Yürütücüsü, 2013.
 6.  Avrupa Birliği IPA projesi, "Bölgesel İnovasyon Merkezi"  Proje Kodu:2007 TR 16 I PO 003.1.3.02,OCU PERSONEL, 2013-..
 7. TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı, 2012/11153, 2013.
 8. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2013-589-6, 2013.
 9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Teknopazar Desteği, "Akıllı Polimerler ile pişik yapmayan bebek bezi" Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:0168.TP.2014.07., 2014.
 10. KOSGEB, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Samanlı Su Tututcu, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2016-589-2.,2016.     
 11. “Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-79, Proje Yürütücüsü, 2017.
 12. “Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-78, Proje Yürütücüsü, 2018.
 13. “Uranil Baskılı Poli(Pirolobenzometakrilamid-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-127, Proje Yürütücüsü, 2018.
 14. KOSGEB, Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Samanlı Su Tututcu, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2017-589-12,2017.     
 15. KOSGEB, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Doğal Adsorbanlar ile Değerli Metallerin Çöktürülmesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2019-589-122,2019.     
 16. YÖK(Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi), “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” , Temel Bilimler Araştrıma Grubu Başkanı, Devam Ediyor.
 17. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir projesi kapsamında Kenevir Yağı Katkılı Antibakteriyel Sıvı Sabun ve Köpük Sabun üretimi”
 18. Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü “Endüstriyel Kenevir Katkılı Temizlik, Kozmetik ve Dezenfektan Ürünlerinin Geliştirilmesi” , Temel Bilimler Araştrıma Grubu.