Orhan Hazer

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
66200 Yozgat

E-Posta : orhan.hazer@bozok.edu.tr
Telefon  : 0354 242 10 21 - 2529

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Orhan HAZER

Doğum Tarihi: 25.11.1979

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Erciyes Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Kimya/Fen Bilimleri Enst.

Erciyes Üniversitesi

2003

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kimya/Fen Bilimleri Enst.

Erciyes Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Çevre Örneklerinde Bazı Eser Ağır Metallerin FAAS İle Tayini,

Danışman: Prof. Dr. Şenol KARTAL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezleri ve Uranyum Zenginleştirilmesinde Uygulanması

Danışman: Prof. Dr. Şenol KARTAL

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Erciyes Üniversitesi

2002-2006

Arş.Gör.

Bozok Üniversitesi

2006-2008

Yrd.Doç.Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Bozok Üniversitesi

2008- 2015

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Bozok Üniversitesi

2015-2020

Prof. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi, Bozok Üniversitesi

2020-…

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Dilara DEMİR, “Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 2. Dursun KIRIŞIK, “Gıda Örneklerindeki Bazı Dioksin/Furan Ve Dioksin Benzeri Bileşiklerin Sentetik Adsorbanlarla Adsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 3. Yasemin TURHAN, “ Karbendazim ve Klorpirifo’sun Meyve Ve Sebze Örneklerinde HPLC/FD İle Eş Zamanlı Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 4. Kiraz GÜNGÖR “Karaçam (Pinus Nigra) ve Karaçam Bileşenlerinde Bazı Organik Asitlerin HPLC/PDA ile Eş Zamanlı Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 5. Merve PELTEK “Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
 6. Gonca KARAYEL, “Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 7. Perihan KARAMAN, “Uranil Baskılı Poli(Pirolobenzometakrilamid-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 8. Murat EROĞLU, “Elektronik Atıklardaki Paladyumun İyon Baskılı Polimerle Zenginleştirilmesi Ve Tayini” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019

Yönetilen Doktora Tezleri  :

 1. Arslan KARAKÖSE “Şekil Hafızalı Polimer ile Metal Adsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. “Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezleri ve Analitik Uygulamaları”,Erciyes Üniversitesi BAP Doktora Projesi, Proje Kod No: FBT 06-04, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
 2. “Aril Amit Grubu İhtiva Eden Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ağır Metal Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: 109T044, Yardımcı Araştırmacı, 2011
 3. “Gıda Öreneklerindeki Bazı Dioksin Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik AdsorbanlarlaAdsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi Proje Kodu: I.F.E / 2011-52, Proje  Yürütücüsü,2011
 4. “Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: I.F.F/2011-34, Proje Yürütücüsü, 2012.
 5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD-2013), "Akıllı Polimerler ile Pişik Yapmayan Bebek Bezi" Proje Yürütücüsü, 2013.
 6.  Avrupa Birliği IPA projesi, "Bölgesel İnovasyon Merkezi"  Proje Kodu:2007 TR 16 I PO 003.1.3.02,OCU PERSONEL, 2013-..
 7. TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı, 2012/11153, 2013.
 8. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2013-589-6, 2013.
 9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Teknopazar Desteği, "Akıllı Polimerler ile pişik yapmayan bebek bezi" Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:0168.TP.2014.07., 2014.
 10. KOSGEB, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Samanlı Su Tututcu, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2016-589-2.,2016.     
 11. “Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-79, Proje Yürütücüsü, 2017.
 12. “Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-78, Proje Yürütücüsü, 2018.
 13. “Uranil Baskılı Poli(Pirolobenzometakrilamid-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-127, Proje Yürütücüsü, 2018.
 14. KOSGEB, Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Samanlı Su Tututcu, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2017-589-12,2017.     
 15. KOSGEB, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Doğal Adsorbanlar ile Değerli Metallerin Çöktürülmesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2019-589-122,2019.     
 16. YÖK(Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi), “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” , Temel Bilimler Araştrıma Grubu Başkanı, Devam Ediyor.
 17. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir projesi kapsamında Kenevir Yağı Katkılı Antibakteriyel Sıvı Sabun ve Köpük Sabun üretimi”
 18. Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü “Endüstriyel Kenevir Katkılı Temizlik, Kozmetik ve Dezenfektan Ürünlerinin Geliştirilmesi” , Temel Bilimler Araştrıma Grubu.

İdari Görevler :

Müdür Yardımcısı

Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2011 - 2012

Rektör Danışmanı

(Üniversite-Sanayi İşbirliği hk.)

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

2013 - 2015

Genel Müdür

Bozok Teknopark A.Ş.

2013 - 2017

Yozgat KÜSİ İl Temsilciliği

Bozok Üniversitesi

2016 - 2017

Erasmus Koordinatörlüğü

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya    Anabilim Dalı

2010 - 2015

Farabi Koordinatörlüğü

Kimya Bölümü

2017 -.…..

Mevlana Koordinatörlüğü

Kimya Bölümü

2017 -.…..

İl Tütün Kurulu Üyeliği

Yozgat Valiliği

2009 - 2010

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Teşekkür Belgesi, KÜSİ faaliyetlerinden dolayı,  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, ,2017 

İnovaLİG, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde Türkiye 14. Lüğü, 2016

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Ders Adı

Teorik/Uygulama Ders Saati

 

LİSANS DÜZEYİ

 

1.

GENEL KİMYA I

6 0

2.

ANALİTİK KİMYA I

4 0

3.

ANALİTİK KİMYA II

6 0

4.

ANALİTİK KİMYA LAB.I

0 4

5.

ANALİTİK KİMYA LAB II

0 4

6.

ÇEVRE KİMYASI

2 0

7.

BİL.KULL.VE PROG.

4 0

8.

ATIK SU ARITMA TEK.

2 0

9.

BİTİRME TEZİ I

0 2

10.

BİTİRME TEZİ II

0 2

11.

ESER ELEMENT ANALİZİ

2 0

12.

ENST. ANALİZ LAB.

0 4

 

YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ

 

13.

ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. I

3 0

14.

ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. II

3 0

15.

ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME

3 0

16.

İLERİ ÇEVRE KİMYASI

3 0

17.

UZMANLIK ALAN DERSİ I

8 0

18.

UZMANLIK ALAN DERSİ II

8 0

19

TEZ ÇALISMASI

0 1

 

DOKTORA DÜZEYİ

 

20.

KİM625 Anal. Kim. Seç. Kon. I

3 0

21.

KİM616 Anal. Kim. Seç. Kon. II

3 0

22.

KİM617 Çevre Kirlenmesi

3 0

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1

O. Hazer, C. Soykan, Ş. Kartal, "Synthesis and Swelling Behavior Analysis of Poly(acrylamidoksime-co-2-acrylamido-2-methylpropane sulfonicacid) Hydrogels", Journal of Macromolecular Science, Part A Pure and Applied Chemistry , "45", 45-51 pp., Ocak-2008, DOI: 10.1080/10601320701683223.

A2

O. Hazer, Ş. Kartal, Ş. Tokalıoğlu, "Atomic Absorption Spectrometric Determination of Cd(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) andZn(II) Ions in Water, Fertilizer and Tea Samples after Preconcentration on Amberlite XAD-1180 ResinLoadedwith 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol", Journal of Analytical Chemistry , "64", 609-614 pp., Haziran-2009, DOI: 10.1134/S1061934809060124.

A3

O. Hazer, Ş. Kartal, "Synthesis of a Novel Chelating Resin for the Separation and Preconcentration of Uranium(VI) and Its Spectrophotometric Determination", Analytical Sciences , "25", 547-551 pp., Nisan-2009, DOI: 10.2116/analsci.25.547.

A4

O. Hazer, Ş. Kartal, "Use of amidoximated hydrogel for removal and recovery of U(VI) ion from water samples", Talanta , "82", 1974-1979 pp., Ağustos-2010, DOI: 10.1016/j.talanta.2010.08.023.

A5

V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal, "Synthesis, characterization and application of a novel ion-imprinted polymer for selective solid phase extraction of copper(II) ions from high salt matrices prior to its determination by FAAS", Talanta , "116", 322-329 pp., Kasım-2013, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.05.047.

A6

O. Hazer, D. Demir, "Speciation of Chromium in Water Samples by Solid Phase Extraction on a New Synthesized Adsorbent", Analytical Sciences , "29", 729-734 pp., Temmuz-2013, DOI: 10.2116/analsci.29.729.

A7

V. Yilmaz, Z. Arslan, O. Hazer, H. Yilmaz, , "Selective solid phase extraction of copper using a new Cu(II)-imprinted polymer and determination by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES)", Microchemical Journal , "114", 65-72 pp., Mayıs-2014, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.microc.2013.12.002.

A8

Orhan Hazer, Mohammed Akkbik, Kiraz Güngör “Simultaneous Determination of the Main Organic Acids in Anatolian Black Pine by HPLC with DAD Detector” Eurasian Journal of Analytical Chemistry,  11(4), 181-195, 2016.

 

A9

Orhan Hazer, Mohammed Akkbik, Dilara Demir, Yasemin Turhan “Determination of Carbendazim and Chlorpyrifos in Selected Fruits and Vegetables Samples Using QuEChERS-HPLC-FD” Eurasian Journal of Analytical Chemistry 12(2):17-30, 2017

 

A10

Mohammed Akkbik, Orhan Hazer “Novel Molecularly Imprinted Polymer for the Determination of Carbendazim From Water and Food by Solid-Phase Extraction and High-Performance Liquid Chromatography” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,  51:1-2, 7-23, 2018,DOI: 10.1080/00032719.2017.1284859

 

A11

Serkan Şahan, Uğur Şahin,  Orhan Hazer, Ahmet Ülgen “An automated system for preconcentration on imprinted polymer andlaser diode spectrometric determination of uranium in mineral water samples” Analytical Letters, 240,2020. https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.118572

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. M. Akkbik, O. Hazer, Synthesis of a Molecularly Imprinted Polymer for Clean up of the Fungicide Carbendazim in Water and Fruit Vegetable Extracts. İnternational Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days AACD 2016 (/)(Yayın No:3229911),2016

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1

O. Hazer, Ş. Kartal, Ş. Tokalıoğlu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XVIII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "PAN Yüklü Amberlite XAD-1180 ile Zenginleştirme Sonrası Bazı Metal İyonlarının FAAS ile Tayini ", 214-214 pp.,KARS, TEMMUZ, 2004

E2

O. Hazer, C. Soykan, Ş. Kartal, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", 52-52 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007

E3

O. Hazer, R. Coşkun, F. Kırbıyık, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Zenginleştirmede Amidoksim Grubu İçeren PET Liflerin Kullanımı", 53-53 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007

E4

O. Hazer, Ş. Kartal, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Poli(Akrilamidoksim-co-(1-(2-Piridilazo)-2-Naftil-2-Metakrilat)-co-Metakrilikasit)(APM) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonuve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 151-151 pp.,ELAZIĞ, HAZİRAN, 2008

E5

O. Hazer, Ş. Kartal, XXII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonununda Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı", 82-82 pp.,MAĞUSA / KKTC, EKİM, 2008

 

E6

O. Hazer, V. Yılmaz, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Farmasötik Örneklerde Bulunan Bazı Metalik Elementlerin Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli AAS ile Tayini", 73-73 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009

E7

V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Kadmiyum, Kobalt, Bakır, Nikel ve Kurşunun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 72-72 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009

E8

O. Hazer, Ş. Kartal, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Baskılı Poli(Akrilamidoksim-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinilbenzen) Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 175-175 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010

E9

V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal , 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Cd(II) Ve Pb(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 77-77 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010

E10

O. Hazer, D. Demir, A. Sezkin , 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Yününün Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 121-121 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011

E11

O. Hazer, D. Demir, E. Erol, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Toynağının Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 120-120 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011

E12

O.Hazer, A.Delibaş, R.Coşkun, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “25. Ulusal Kimya Kongresi”,bildiri kitapçığındaki “Aril Amit Fonksiyonel Grup İçeren Polimerlerin Ağır Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği”,120-120pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011     

 

E13

O. Hazer, D. Demir, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi", 100-100 pp.,HATAY, EYLÜL, 2012

E14

O. Hazer, D. Kırışık, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Bazı Dioksin/Furan Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik Adsorbanlarla Adsorpsiyonu”,105-105 pp.,KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014      

E15

O. Hazer, M. Peltek, Y. Turhan 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Hurma(Acve) Çekirdeği Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Pb(II) Ve Cu(II) Tayini”,203-203 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014       

E16

O.Hazer, K. Güngör, M. Akkbik, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Karaçam(PinusNigra)Ve Karaçam Bileşenlerinde Bazı Organik Asitlerin HPLC İle Eşzamanlı Tayini”, 241-241 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014    

E17

O. Hazer, T. Kahraman, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Çam Kozalakları(PineaeNucisNigrum) Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Pd Zenginleştirmesi”, 292-292 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014       

E18

O. Hazer, Y. Turhan, M. Akkbik, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Karbendazim ve Klorprifos’un Meyve ve Sebze Örneklerinde HPLC/FD Simültane Tayini” 304-304 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014 

E19

O. Hazer, G. Karayel, 29.. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “29. Ulusal  Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Uranil İyon Yüzey Baskılı Doğal Polimer Sentezi Karakterizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı” 41 pp., ANKARA, EYLÜL, 2017 

E20

O. Hazer, M. Peltek, 29.. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “29. Ulusal  Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Platin İyon Baskılı Polimer sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı” 35 pp., ANKARA, EYLÜL, 2017 

F. Hakemlikler

 

F1

Susan Sadeghi, Anis Banaei “Selective solid phase extraction of uranium (VI) ions from aqueous solution using uranium (VI) imprinted polymer grafted to silica gel particle surfaces” Ms. Ref. No.:  HAZMAT-D-10-04865 Journal of Hazardous Materials 2011.

F2

Neclam Kumari, P.N. Pathak, D.R. Prabhu, V.K. Manchanda “Recovery of Uranium, Plutonium, and Neptunium from High-Level Waste Solutions prior to Actinide Partitioning HAZMAT-D-11-01308 Journal of Hazardous Materials 2011.    

F3

Ghiasvand, Ali Reza (contact); Borzoei, Mohammad; Shadabi, Hamed; Alizadeh, Kamal; Hashemi, Payman "A simple and sensitive dispersive liquid-liquid microextraction method for selective preconcentration of uranyl ions, optimized with central composite design, followed by spectrophotometric determination" GEAC- 2010-0461International Journal of Environmental Analytical Chemistry 2010.     

F4

Ahmad Hosseini-Bandegharaeia, Mohammad Saeid Hosseinib, Yousef Jalalabadia, Mehdi Nedaiea, Masoud Sarwghadia, AkramTaheriana, SaffeyyeHosseini-Yazdi “A novel extractant-impregnated resin containing carminic acid for selective separation and pre-concentration of uranium(VI) andthorium(IV)” GEAC-2011-0026 International Journal of Environmental Analytical Chemistry 2011.     

F5

Y. Ni, Z. Xiaand S. Kokot “Simultaneous Assay for Ternary Mixtures of Antibioticsby a Kinetic Spectrophotometric Method Based on a Derivatization Reaction, DOI: 10.2174/157341112801264914, Current Analytical Chemistry 2012.        

F6

Ahmed S. Al-Kad “ Optimized and validated spectrophotometric methods for the determination of trace amounts of uranium and thorium using 4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamide, SNB-D- 11-02027, Sensors and Actuators B: Chemical 2012.    

F7

Wenbo Wang, Dajian Huang, Yuru Kang, Aiqin Wang, “In-site Self Induced Formation of A Granular Semi-IPN Hydrojel From Aqueous Medium for Fast and Efficient Adsorption and Recovery of Heavy Metal Ions”İE-2011-029738 İndustrial& Engineering Chemistry Research 2011.   

F8

Xiao-Hong Cao, Zhi-Bin Zhang, Ru-Chaoma, Yun-HaiLiu, “Visual Colorimetric detection of UO22+ with o-phosphoryl ethanol amine functionalized gold nanoparticles” Ms. No:HAZMAT-D-14-01165 Journal of Hazardous Materials 2014.    

F9

Hossein Abdolmohammad-Zahed,ZeynabTalleb, “Specition of As(III) in water samples by magnetic solid phase extractionbased on Fe3O4/Mg-Al layereddoublehydroxidenano-hybridfollowedbychemiluminescencedetection” Ms No:TAL-D-14-0070 Talanta 2014.      

F10

JingYang, Jia-yuanLi, JunqinQiao, Shi-haiCui, Hong-yuanChen, “Magnetic solid phase extraction penta chloro phenelol from environmental waters with carbondoped Fe3O4 nanoparticles” MsNo:TAL-D-14-01099 Talanta 2014.      

F11

Seyyed-HosseinHosseini, Abolfazl Rahmani, Yousef Jalalabadi, Mohammad Karimzadeh, Ahmad Hosseini-Bandegharaei, Keywan Khareghani, “Preconcentration, separation and determination of ultra trace amounts of uranium and thorium using Amberlite XAD-7 resin impregnated with titan yellow”Ms No:GEAC-2014-0197 İnternational Journal of Environmental Analytical Chemistry 2014. 

F12

Güzin Alpdoğan, Sule Dinç Zor, Nevim San, Determination of Trace Metal Ions in Fish Species by Atomic Absorption Spectrometry After Separation/Preconcentration with Congo Red on Amberlite XAD-7 Resin, GEAC-2016-0157 International Journal of Environmental Analytical, 2016.

F13

Eugenia Guerra, J. Pablo Lamas, Maria Llompart, Carmen Garcia-Jares Determination of oxidative hair dyes using miniaturized 1 extraction techniques and gas chromatography-tandem mass spectrometry,TAL-D-16-02718, Talanta,2016.

F14

Bo Yu, Yunyun Huang*, Jun Zhou, Tuan Guo, Bai-Ou Guan, Real-time, in-situ analysis of silver ions using nucleic acid probes modified silica microfiber interferometry, TAL-D-16-02777, Talanta, 2016.

F15

Leire Mijangos , Haizea Ziarrusta , Ailette Prieto , Oihane Zugazua , Olatz Zuloaga, Maitane Olivares, Aresatz Usobiaga , Albrecht Paschke , Nestor Etxebarria, Evaluation of polar organic chemical integrative and hollow fibre samplers for the determination of a wide variety of organic polar compounds in seawater, TAL-D-17-03854, Talanta, 2017.

F16

Safir Quassel, Salah Chegrouche, Djamel Nibou, Abderahmane Aknoun, Redouane Melikchi, Sihem Khemaissia, Sabino De Gisi, Adsorption of uranium (VI) onto natural Algerian phosphate: Optimization, Statistical analysis, equilibrium modeling, kinetics, and Thermodynamic Studies, Arabian Journal for Science and Engineering, AJSE-D20-02296, 2020.

 

 

 

 

 

G. Diğer yayınlar :

A1. Patent     

 

A1.1

Patent Başlığı Doğal Katkılı Süper Absorban

Patent Sahibi  Orhan Hazer

Patent No       TR 2016 18062 B      

 

A1.2

Patent Başlığı İçilebilir Doğal Yüzey Temizleyici

Başvuru No    2012/11153    Başvuru Tarihi           01.10.2012

Evrak No        2012-G-317681

 

            A2. Marka Tescil

 

A2.1

Marka             Natural Aquatic Samanlı Su Tutucu

Marka Sahibi  Orhan Hazer

Marka No       2016 71789

           

A2.2

Marka             Hazerfen Kimya

Marka Sahibi  Orhan Hazer

Marka No       2015 93850

           

 

A3. Ticarileşmiş Akademik Faaliyetler

TEKNOPARK ŞİRKETLERİ        

HAZERFEN KİMYA

Bozok Teknopark Şirketi

Kuruluş Yılı: 2013

Sahip Olduğu Hissesi: % 100

 

DEHA KİMYA

Ziraat, Tasarım, Kimya, Madencilik, İnşaat ve Müh. Ltd. Şti.        

Erciyes Teknopark Şirketi

Faaliyet Yılları: 2011-2013

Sahip Olduğu Hissesi: % 50